Öncelikli Alanlarda Özel Sektöre Yönelik 34 Yeni Çağrı

-A +A

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

  • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
  • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
  • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
  • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedefleniyor.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimin sağlanması oldukça önemli görülmektedir. 

2012 yılında Enerji, Gıda, Makine İmalat, BİT ve Otomotiv öncelikli alanlarında toplam 22 çağrı yayımlanmıştı. 2013 yılı için çağrı hazırlık aşamalarında yapılan bir dizi ön çalışma neticesinde çağrıya çıkılacak alanlar ve çağrı konuları belirlenmiştir. Enerji Öncelikli alanında Enerji Verimliliği Teknolojilerinde, BİT öncelikli alanında Mobil İletişim Teknolojilerinde ve Sağlık Öncelikli Alanında “1-Medikal Ekipmanlar, 2-Aşı, 3-Tanı Kitleri, 4-Biyomalzeme teknolojilerinde toplam 34 Adet çağrı yayınlanmıştır.  Program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurularında açıklanmıştır.

2013 yılında proje başvuru ve değerlendirme süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.    Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe proje ön başvurusu alınmayacaktır. Proje başvurusu yapacak kuruluşlar doğrudan proje önerilerini sunacaklar ve projelerin değerlendirmesi bu öneri temel alınarak tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Daha fazla bilgi için http://www.tubitak.gov.tr/1511  adresinden temin edilebilir.

Çağrı Duyuruları:

ENERJİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1511-ENERJİ-2013-EV-14 Endüstriyel ve evsel uygulamalarda kullanılan 1 kV altı elektrik motorları için değişken hızlı, akıllı, yüksek verimli sürücülerin geliştirilmesi
1511-ENERJİ-2013-EV-15 IE3 standartlarına uygun yüksek verimli AC motor üretimi için tasarım yazılımlarının geliştirilmesi
1511-ENERJİ-2013-EV-11 Enerji verimliliğine yönelik aydınlık seviyesi, sıcaklık, nem, CO2, CO, varlık, görüntüleme, akış hızı (debi), basınç v.b. algılayıcıların (sensör, transdüser, transmiter) geliştirilmesi
1511-ENERJİ-2013-EV-12 İç mekanlarda genel aydınlatma için uluslararası standartlara uygun, azami ölçüde yerli teknolojiye sahip, retrofit LED lamba geliştirilmesi
1511-ENERJİ-2013-EV-13 M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için uluslararası standartlara uygun, azami ölçüde yerli teknolojiye sahip, LED’li armatür geliştirilmesi
1511-ENERJİ-2013-EV-01 Vakum izolasyon panelleri
1511-ENERJİ-2013-EV-02 Düşük ısı iletim katsayılı izolasyon kaplama malzemeleri
1511-ENERJİ-2013-EV-03 Dalga boyu seçici ve düşük ısı geçirme katsayılı cam sistemleri ve bileşenleri geliştirilmesi
BİT MOBİL İLETİŞİM 1511-BİT-2013-Mİ-01 Nesnelerin interneti ekosistemi kapsamındaki M2M uygulamaları için mobil iletişim sistemleri
1511-BİT-2013-Mİ-02 Mobil iletişim sistemleri için akıllı cihaz ve uygulamalarında güvenlik
1511-BİT-2013-Mİ-03 4G ve sonrası mobil iletişim için küçük hücre ağ teknolojileri
1511-BİT-2013-Mİ-04 4G ve sonrası mobil iletişim ağları için çekirdek (core) ağ ve backhaul sistemleri
1511-BİT-2013-Mİ-05 Konumlama sistemleri
1511-BİT-2013-Mİ-06 Mevcut iletişim sistemlerinin birlikte etkin çalışmasını sağlayan heterojen mobil ağ teknolojileri
1511-BİT-2013-Mİ-07 Uydu haberleşme yer sistemlerinin geliştirilmesi
1511-BİT-2013-Mİ-08 4G ve sonrası mobil iletişim için iletim teknikleri
SAĞLIK BİYOMED. EKİPMAN 1511-SAĞLIK-2013-BE-02 Kişiye özel implantlar, cerrahi aparatlar ve bunlara yönelik ileri üretim sistemlerinin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BE-01 Akıllı protez/ortez sistemlerinin, rehabilitasyon/destek amaçlı dış iskelet robotlarının ve bileşenlerinin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BE-03 Yenilikçi diyaliz sistemleri ve infüzyon/perfüzyon pompaları ile alt bileşenlerinin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BE-11 Sağlık hizmetlerinde etkinliği artıracak ve katma değer üretecek e-sağlık, evde bakım, tedavi ve takip sistemlerinin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BE-12 Taşınabilir ve mobil medikal görüntüleme sistemleri ile görüntü analiz yöntemleri
1511-SAĞLIK-2013-BE-13 Tıbbi modelleme ve simülasyon teknolojilerinin geliştirilmesi
TIBBİ TANI KİTLERİ 1511-SAĞLIK-2013-TK-01 Doğum öncesi ve sonrası tarama ve tanı kitlerinin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-TK-02 Biyolojik örneklerden nükleik asit veya protein ayrıştırılması, saflaştırılması veya analizinde kullanılacak kitlerin ve/veya materyallerin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-TK-03 Biyokimyasal tanı kitlerinin ve/veya referans materyallerin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-TK-04 Mikrobiyoloji ve immünoloji tanı kitlerinin ve/veya referans materyallerin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-TK-05 Histopatoloji, sitoloji ve flow sitometri kitlerinin geliştirilmesi
BİYO MALZEME 1511-SAĞLIK-2013-BM-04 Diz/kalça/tümör/el ve diğer ortopedik implantlar ve/veya protezlerin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BM-05 Maksilofasiyel, kraniyel kemik, dental ve çene eklem implantlarının geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BM-06 Dental dolgu malzemeleri ve yapıştırıcıların geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BM-01 Sert doku (kemik, kıkırdak, tendon, menisküs, vb.) hasarlarının iyileşmesine yönelik doğal veya sentetik polimerik (ve/veya kompozit) doku matriks sistemlerinin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BM-02 Kardiyovasküler sistem ve dermatolojik uygulamalar için rejeneratif biyomalzemelerin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BM-03 Hücre dışı matriks (ECM) işleme teknolojisi ile tüm doku iyileşmesi
AŞI 1511-SAĞLIK-2013-AŞI-01 Toplum sağlığı açısından önemli viral hastalıklara karşı koruyucu aşıların üretilmesi

 

*Bu duyuru ilk olarak 02.07.2013 tarihinde yayımlanmıştır.

10.07.2013 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1511