Membran Teknolojileri Çağrısı (1003 Programı)

-A +A

Ülkemizde ve dünyada suyun geri kazanımını ve yeniden kullanılmasına yönelik olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ileri arıtma teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve bu teknolojilerin mümkün olduğu kadar yoğun su ihtiyacı olan sektörlerde uygulanması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Dünyada uygulamaları hızla artan membran teknolojileri klasik arıtma sistemlerine nazaran sahip oldukları avantajlarından dolayı mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni kullanılabilir/içilebilir su kaynakları oluşturmak için kullanılması gereken teknolojilerin başında yer almaktadır. Membran teknolojileri alanında ülkemizdeki uygulamalar hem yeterli değildir hem de teknolojik olarak tamamen dışa bağımlıdır. Bu çağrı programıyla, ülkemizde membran teknolojileri alanında mevcut uygulamalara hız kazandırmak, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü arttırmak, dışa bağımlılığı azaltmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede aşağıda belirtilen konularda “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje destekleri verilmek üzere çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Sıralanan çağrı başlıkları için hangi araştırma konularının çağrı kapsamı ile uyumlu olduğu ve çağrılara özel hususlar her bir başlık için oluşturulmuş bilgi notlarımızda mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için lütfen çağrı başlıklarına tıklayınız.

 
NOT: Çağrılara başvurular, 01.03.2013 tarihinden itibaren 1003 Programı Çevrimiçi Başvuru Sistemi'nden alınmaya başlanacaktır.
18.03.2013 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003