Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Pilot Uygulaması

-A +A

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 23. Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda üniversitede yenilikçiliğin ve girişimciliğin tetiklenmesi amacıyla politika araçlarının geliştirilmesine yönelik olarak, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Üst Düzey Grubu 2. Toplantısı’nda Pilot Çalışma yapılması yönünde karar alınmıştı.

Bu kapsamda tamamlanan pilot çalışma, 28 Mayıs’ta TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde öncelikle Teknik Çalışma Grubu ile, ardından da pilot uygulama için belirlenen 16 üniversitenin temsilcilerinin katılımıyla değerlendirildi.

İlgili BTYK kararı (2011/104):
Üniversite yenilikçiliğinin  ve girişimciliğinin  tetiklenmesi amacıyla ilk aşamada aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir: 

c.  Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endekslerinin Oluşturulması: 

  • Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarının ölçülmesi, 
  • Üniversiteler arasında girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artması ve
  • Dolaylı olarak yenilikçilik ve girişimciliğin gelişimine katkı yapması için 

TÜBİTAK – YÖK – TÜİK işbirliğinde çalışma grubu oluşturularak Girişimci Üniversite ve Yenilikçi Üniversite Endekslerinin oluşturulmasına ve yılda bir kez kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir.

 

Fotoğrafların büyük halini görmek için üzerlerine tıklayınız.

       

21.03.2013