Gıda Güvenilirliği Çağrısı (1003 Programı)

-A +A

Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı “ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı konular” arasında belirlenmiştir. Bu çerçevede uluslararası ve ulusal eğilim, ihtiyaçlar dikkate alınarak “Gıda Güvenilirliği” konusunda aşağıda belirtilen iki alt başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Proje başvuruları 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında yapılacak olup, iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. Proje çağrısı 1 Şubat 2013 tarihi itibariyle açılmıştır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 12 Nisan 2013'tür. 1003 programı ve ilgili çağrı metinlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

 
NOT: Çağrılara başvurular, 01.03.2013 tarihinden itibaren 1003 Programı Çevrimiçi Başvuru Sistemi'nden alınmaya başlanacaktır.
18.03.2013 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003