EuroNanoMed 2011 Çağrısı

-A +A

EuroNanoMed 2011 Çağrısı

Nanotıp Avrupa Araştırma Alanı Ağı (ERA-NET: European Research Area-NET) Avrupa ülkelerinde  gerçekleşen nanotıp alanındaki araştırma çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulmuştur. EURONANOMED çatısı altında bulunan kuruluşlardan 14 tanesi; nanotıp üzerine çok taraflı araştırma projelerinin fonlanması için EuroNanoMed kapsamında açılacak 3. çağrının duyurulmasına karar vermiştir.

1. Amaç:

EuroNanoMed 3. çağrısının amacı; değişik ülkelerde bulunan bilim insanları arasında, uzmanlıkların paylaşımına dayalı, tamamlayıcı ve disiplinler arası projeler gerçekleştirilmesini sağlayan etkili ortaklıklar kurulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, temel bilimsel bulguların uygulamaya dönüştürülmesi ve Avrupa Araştırma Alanı’nın (European Research Area- ERA) güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Çağrı kapsamında fonlanacak projelerin çalışma konusunun nanotıp alanında olması gerekmektedir.

2. Konular:

Çok-uluslu araştırma projesi önerileri aynı öneme sahip aşağıdaki alanlardan en az bir tanesini içermelidir:

a) Rejeneratif tıp

b) Diagnostik

c) Hedeflenmiş ilaç taşınması

Çok-uluslu projeler, sağlık alanında sağlanması planlanan etkiyi ve çok-ulusluluğun sağladığı katma-değeri vurgulamalıdır: Önemli miktarlarda hasta/biyolojik materyalin toplanması, kaynakların paylaşımı, verilerin uyumlu hale getirilmesi, yeni bilgi ve yenilikçi teknolojilerin paylaşımı gibi.

3. Genel Şartlar:

Ortak araştırma önerilerine yüksek öğretim kurumları, üniversite dışındaki araştırma kuruluş ve merkezleri, katılabilir. Projelere katılacak grupların katılım koşullarını ilgili ülkedeki ulusal fonlama örgütleri belirlemektedir. Bu görevi ülkemizde TÜBİTAK üstlenmiştir.

Projelere uygun olmayan ortakların eklenmesi, proje önerisinin değerlendirmeye tabi tutulmadan elenmesine yol açmaktadır. Çağrı kapsamında sadece çok-uluslu projeler fonlanacaktır. Her proje önerisinde, ortaklar en az üç farklı ülkeden olmalıdır. Ortak sayısı ise en az 3 (en az 2 tanesi çağrıya katılan kuruluşlardan olacak şekilde), en fazla 7 olarak belirlenmiştir.

**EuroNanoMed başvuru sayfasındaki ortak bulma aracı için tıklayın.

4. Başvuru:

Çağrı, 14 Ocak 2011 tarihinde açılmış olup, son başvuru tarihi 15 Nisan 2011 olarak belirlenmiştir. Proje önerileri, spesifik bilimsel değerlendirme kriterlerine göre, konusunda uzman uluslar arası bağımsız bir komite tarafından değerlendirilecektir. Son karar ise, bu merkezi değerlendirme göz önüne alınarak ulusal fonlama kuruluşları tarafından verilecektir.

** Fonlanmasına karar verilen projeler hakkında, Kasım/Aralık 2011’da proje koordinatörleri ile bağlantı kurulması beklenmektedir. Projeler 2012 yılında yürürlüğe girecektir.

5. Ayrıntılı Bilgi:

Daha detaylı bilgi için Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu’ndan Demet DAŞKIN (demet.demetci@tubitak.gov.tr) veya Çerçeve Programları Sağlık Alanı Ulusal İrtibat Noktası Melike SEVİMLİ&...

21.03.2013 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları, Era-Net