ERA-NET Transport 2013 Çağrı Duyurusu

-A +A

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan ERA-NET Transport, Avrupa ülkeleri arasında akıllı ulaşım sistemleri  konularında güçlü araştırma –geliştirme  ortaklıklarının kurulması ve ortak araştırmalar yapılması amacıyla oluşturulmuş “Uluslararası Çağrılı Programı” dır. Bahar 2013 çağrı döneminde “Araç Teknolojileri” ve “Geleceğin Yolcu(luk)ları” gibi ilgili tematik alanlarda gelişmekte olan işbirliği konularının belirlenmesi ve uluslararası araştırma ve geliştirme işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesi planlanmıştır.

ERA-NET Transport kapsamında, “Araç Teknolojileri” ve “Geleceğin Yolcu(luk)ları” gibi ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrı başlatılmıştır. Çağrıya katılan ülkeler arasından en az iki sanayi kuruluşunun yer aldığı projelerin desteklenmesine öncelik verilecek ve bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecektir.

Proje önerilerinin  son teslim ve başvuru tarihi 4 Kasım 2013, 17:00 CET (Central European Time)  olarak belirlenmiştir.

Çağrı duyurusuna buradan, çağrı hakkında  genel bilgilere ise aşağıdaki internet adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Era-Net Transport web sayfası  : http://transport-era.net/

İngilizce doldurulacak proje dökümanları  : https://epss-futuretravelling.eu/

Ortak arama işlemleri  : http://www.b2match.eu/FutureTravellingENT2013

 

 

17.05.2013 Destekler, Sanayi, Uluslararası Ortaklı Destek Programları, 1509