ERA-NET SusAn (European Research Area on Sustainable Animal Production Systems) Projesi Çağrısı Açıldı

-A +A

ERA-NET SusAn (European Research Area on Sustainable Animal Production Systems) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Proje fon sağlayan kuruluşlar, Avrupa Hayvansal Üretim sektörünün sürdürülebilir geleceğinin ekonomik rekabet gücü, toplum tarafından kabul edilebilirlik ve çevrenin korunması üçgeni üzerinde kurulması gerektiği görüşünde birleşmişlerdir. Bu ortak yaklaşıma uygun olarak ERA-NET SusAn, sürdürülebilir hayvansal üretim sektörünün gelişimi için bu üç engeli aşmaya yönelik çok amaçlı ve disiplinler arası işbirliğini içeren araştırmaları desteklemeyi hedeflemektedir.

Era-Net SusAn projesi için çıkılacak çağrıda SusAn Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Konu, kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra tam öneriler istenecektir. Ön öneriler için çağrı 4 Ocak 2016 tarihinde açılmıştır. Son başvuru tarihi 29 Mart 2016’dır. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje tekliflerinde en az 3 SusAn ortağı ülkenin en fazla 8 ortak olacak şekilde katılımı zorunluluğu bulunmaktadır. Projede yer alan her araştırma ekibi kendi ülkesindeki kurum tarafından ve o kurumun sistemine göre desteklenecektir. Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşulu ile diğer ülkelerden araştırmacılar da projelerde yer alabilirler.

Çağrı ön başvuru formu için tıklayınız.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

12.02.2016 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları, Era-Net