ERA-CVD Projesi 2016 Yılı Çağrısı Açıldı

-A +A

ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Sağlık, Demografik Değişim ve Refah" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2016 yılında çıkılan ilk çağrının konusu ‘Kalp Yetersizliği’ olarak belirlenmiştir.

Çağrı kapsamında ‘Kalp yetersizliğinin erken tanısı ve prognozu, Kalp yetersizliğini önlemeye ve tedavi etmeye ya da yeniden biçimlenme sürecini tersine çevirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımlar, Kalp yetersizliği patofizyolojisinde miyokard ve non-miyosit hücreler arasındaki etkileşimin rolü’ konuları yer almakta olup ‘Girişimsel klinik çalışmalar, Yeni kohort, kayıt ve/veya biyomateryal bankası oluşturulması, Biyobelirteç keşif çalışmaları’ kapsam dışındadır.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Format, konu, kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposal) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 5 Ocak 2016 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 8 Mart 2016 (11:00:00 CET)’dır. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

ERA-CVD projesi ve 2016 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.era-cvd.eu/256.php adresinden ulaşılabilir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

21.01.2016 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları, Era-Net