Burs Ödemelerine İlişkin Duyuru

-A +A

Sn. Proje Yürütücüsü,

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 44. Maddesi (c) bendinde, Yüksek Lisans için öğretim süresi azami 3 yıl, Doktora için bu süre 6 yıl olarak belirlenmiş olup bu süreler sonunda başarı ile mezun olamayanların ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaması gerektiği belirtilmiştir. Yürütücüsü olduğunuz projelerde bahsi geçen süreler aşılmasına rağmen mezun olmayan öğrencilerin bursiyer olarak görevlendirilmemesi ve bu kişilere burs ödemesi yapılmaması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, http://tts.tubitak.gov.tr web adresinde yer alan "Burslu Öğrenci Bilgi Formu" yürütücü ve bursiyere sorumluluk verecek şekilde değiştirilmiştir. Bundan sonraki burs ödemelerinde yeni formun kullanılması hususunda gereğini bilgilerinize saygılarımla sunarız.

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

21.03.2013 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları