Bibliyografik Verilerin Düzenlenmesi

-A +A
Kaynaklar:
 
Yazar soyadlarına göre alfabetik sırada yazılır.
 
Periyodik Yayınlar:
 
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. Yıl.  “Makale Başlığı”, Dergi Adı, Cilt (Sayı), Sayfa Numaraları.
 
Örnek:
 
Huth, E. J. 1986. “Guidelines on authorship of medical papers”, Annals of Internal Medicine, 104, 269-274.
 
Özsoylu, Ş., Koçak, N. 1973. “Deniz Mavisi Histiositozisi”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 16, 304-9.
 
Kitap:
 
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. Yıl. Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. 
 
Örnek:
 
Sertöz, S. 2008. Matematiğin Aydınlık Dünyası (28. Basım). Ankara: TÜBİTAK Yayınları.
 
Kitapta Bölüm:
 
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. Yıl. “Bölüm başlığı” veya sayfa numaraları. Kitabın adı. Editör(ler)/Hazırlayan(lar): Editör/Hazırlayan soyadı, Editör /Hazırlayan adının baş harfi. Basım Yeri: Yayınevi.
 
Örnek:
 
Arıman, A. 1978. Sayfa 41. Progress in Particle and Nuclear Physics. Editör: Wilconsin, D. New York: Pergamon.
 
İnternette yer alan metinler:
 
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. “Metin başlığı”. Metnin yayımlandığı internet adresinin adı.
İnternet adresi,
Son erişim tarihi: Gün Ay Yıl.
 
Örnek:
 
Clark, C. “Physicists Crack Another Piece of The Glass Puzzle”. R&D Magazine.
Son erişim tarihi: 15 Aralık 2012.
 
İnternette yer alan kurumsal rapor/istatistik/şekil/tablo:
 
Sayfanın ait olduğu kurum/organizasyon. “Atıf yapılan bölüm/tablo/şekil başlığı”.
İnternet adresi,
Son erişim tarihi: Gün Ay Yıl.
 
Örnek:
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu. “Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı”.
Son erişim tarihi: 15 Aralık 2012.
 
Atıflar
 
- Tek yazarlı eserler için yalnızca yazarın soyadı ve parantez içinde yayının yılı belirtilir.
 
Örnek: Öztürk (1990).
 
- İki yazarlı eserler için yazarların soyadları "ve" bağlacı ile sırasıyla yazılır.
 
Örnek: Öztürk ve Demir (2008).
 
- Üç ve daha çok yazarlı eserler için birinci yazarın soyadı ve "vd." ifadesi kullanılır.
 
Örnek: Öztürk vd. (2000).
 
- Aynı anda aynı yazara ait farklı tarihlerde yayımlanmış birden çok eser için, tarihler kronolojik sırada gösterilir. Bir yazarın aynı yıl içinde çıkmış birden çok eseri için yıldan sonra harf sırasıyla ayrım yapılır.
 
Örnek: Öztürk (2000a, 2000b, 2004).
 
- Eğer atıf parantez içinde yer alıyorsa yıl parantez içine alınmaz. Parantez içerisinde birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa, kaynakları ayırmak için “;” kullanılır.
 
Örnek: (Öztürk vd., 2000; Demir, 2012).
 
-İnternet adresleri için aşağıdaki  örneklerde gösterildiği şekilde atıf yapılır.
 
Örnek: Clark (2012),
 
Örnek: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (2012).
01.12.2016 Destekler, Akademik