ARDEB 1003 Programı İkinci Aşama Başvuru Sonuçları Açıklandı

-A +A

“1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları” 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK)’nın görüşleri doğrultusunda ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından oluşturulan panellerde yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir. 

 

ÖNCELİKLİ
ALAN KODU

ÇAĞRI ÖNCELİKLİ ALANI

ÇAĞRI KODU

ÇAĞRI İSMİ

EN04

ENERJİ ÖNCELİKLİ ALANI

EN0401

Yeni Nesil Yüksek Isıl Dirence Sahip Yalıtım ve Yapı Malzemeleri İle Yalıtım Teknolojilerinin Geliştirilmesi

EN0402

Enerji Verimliliği Yüksek Cam Malzemelerin ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi

EN0403

Enerji Verimliliği İçin Sensör ve Sensör Teknolojilerinin Geliştirilmesi

EN0404

Enerji Verimliliği İçin İzleme Sistemi Donanım ve Yazılımlarının Geliştirilmesi

SB01

SAĞLIK ÖNCELİKLİ ALANI

SB0101

Viral, Bakteriyel Patojen ve Parazitlere Karşı Aşı Geliştirilmesi

SB0102

Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi

SB0103

Hücresel Tedavi Ürünlerinin Geliştirilmesi

SB02

SAĞLIK ÖNCELİKLİ ALANI

SB0201

Biyomedikal Görüntüleme Teknolojileri

SB0202

Katater Ve Endoskopik Görüntüleme Teknolojileri

SB0203

Kanser Teşhis Planlama ve Tedavi Teknolojileri

BT01

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BT0201

Karasal Araç-Araç ve Araç-Altyapı Haberleşme Sistemlerinin Geliştirilmesi

BT0202

4G ve Sonrası Heterojen, Küçük Hücre Ağlar İçin Mobil İletişim Teknikleri

BM01

BİYO-MALZEMELER

BM0101

Teşhis ve Tedavi Amaçlı, Hedefe Yönlendirilebilen Mikro/Nanotaşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi

BM0102

Doku Rejenerasyonunu Hedefleyen Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Ürünlerinin Geliştirilmesi

BM0103

Çok İşlevli, Yüksek Katma Değerli ve İleri Teknoloji Ürünü Ortopedik, Dental ve Kardiyovasküler İmplantların ve Malzemelerin Geliştirilmesi ve/veya Üretilmesi

 

07.08.2015 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003