ARDEB 1003 Programı 1. Aşama Başvuru Sonuçları Açıklandı

-A +A

“1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esaslarının” beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

 

PROGRAM KODU

ÇAĞRI PROGRAMLARI

ÇAĞRI KODU

ÇAĞRI BAŞLIĞI

SU01

SU ÖNCELİKLİ ALANI MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI PROGRAMI

SU0104

Membran Teknolojilerinde Konsantre Akım Yönetimi

SU0105

Membran Hibrit Prosesler ile Su, Hammadde ve Katma Değeri Yüksek Kimyasalların Geri Kazanımı

SU02

SU ÖNCELİKLİ ALANI SU TASARRUF TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI PROGRAMI

SU0201

Evsel/Endüstriyel Atıksuların Yeniden Kullanımı

SU0202

Mikrokirleticilerin Kontrolü

GD01

GIDA ÖNCELİKLİ ALANI TARLA BİTKİLERİ ÇAĞRI PROGRAMI

GD0101

Serin İklim Tahıllarında Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0102

Sıcak İklim Tahıllarında Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0103

Yemeklik Tane Baklagiller Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0104

Nişasta ve Şeker Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0105

Yağ Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0106

Lif Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0107

Yem Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0108

Enerji Bitkileri

SB01

SAĞLIK ÖNCELİKLİ ALANI

SB0105

Epidemiyolojik Çalışmalar

EN01

ENERJİ ÖNCELİKLİ ALANI KÖMÜR TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI PROGRAMI

EN0101

Kömür ve Biyokütle İyileştirme/Hazırlama Teknolojileri

EN0102

Kömür ve Biyokütle Yakma Teknolojileri

EN0103

Kömür ve Biyokütle Gazlaştırma/Piroliz Teknolojileri

BR01

ENERJİ ÖNCELİKLİ ALANI BOR TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI PROGRAMI

BR0101

Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması

BT02

MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI PROGRAMI

BT0203

Mobil İletişim Teknolojilerinin Disiplinlerarası Uygulamaları

 

İkinci aşama proje başvurusu yapmaya hak kazanan proje yöneticileri/yürütücülerinin başvuruları 28/05/2014 tarihinden sonra alınmaya başlanacaktır.

03.06.2014 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003