ARDEB 1000 Projelerine İlişkin Değerlendirme Süreci Tamamlandı

-A +A

“1000-Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı”’nın ”Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması” başlıklı çağrısı kapsamında 2015 yılı 1. döneminde Kurumumuza sunulan projelere ilişkin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Değerlendirme sonuçlarını içeren yazılara ve panel ortak raporlarına proje yürütücüleri tarafından http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilmesi mümkündür.

(ARDEB tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda çeşitli nedenlerle (başvurunun çağrı duyurusunda belirtilen amaç ve kapsama uygun olarak hazırlanmamış olması vb.) iade edilmesine karar verilen, değerlendirmeye alınamayan projelere ilişkin iade yazıları proje yürütücülerine posta ile gönderilmiştir)

28.10.2015 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1000