Araştırma Projelerinde En Çok Karşılaşılan İade Nedenleri

-A +A

Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na sunulan proje önerilerinin bilimsel değerlendirmeye alınmadan, ön değerlendirme sonucunda iade edilmesine yol açan nedenlerin başlıcaları aşağıda verilmektedir:

1. Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal /Özel İzin Belgesi Gerektiren Projelerde Belgenin yüklenmemiş olması ya da Belgenin İstenilen Kriterlere Uygun Olmaması,

2. Başvuru Formu ve Eklerinin; elektronik başvuru sistemine yüklenmemiş olması ya da istenilen formatta hazırlanmamış olması,

3. Başvuru Formunda Yer Alan Tüm Konu Başlıklarının, Doldurulmamış Olması ya da Projeyi Değerlendirebilecek Yeterlilikte Bilgi İçermemesi,

4. Elektronik Başvuru Sistemine Girilen Bilgiler Doğrultusunda Sistem Tarafından Oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”nun Boş Olması ya da Formun Panel Raporunda Belirtilen Değişiklik ve Düzeltmeleri İçermemesi,

5. Literatür Referansı Verilerek Tartışılmamış Olması, Verilen Referansların Metin İle İlişkilendirilmemiş Olması,

6. E-imza sürecinin belirtilen tarihe kadar tamamlanmamış olması (Proje ekibinde yer alan kişilerin -yürütücü, araştırmacı, danışman-, proje ekibi dışındaki hak sahiplerinin ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin nitelikli elektronik sertifika sahibi olması gerekmektedir),

7. Projenin Altyapı Oluşturmaya Yönelik Bir Proje Olması,

8. Projenin Araştırma Projesi Kriterlerine Uygun Olmaması

Yukarıda, ön inceleme sırasında en sık karşılaşılan iade nedenlerinden örnekler verilmiştir. Bu kapsamda, bilgi notlarında belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmayan ve/veya bu kriterlerden herhangi birini sağlamayan proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir. Ön değerlendirmede eksikliği tespit edilen hususlar ve/veya format ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi için öneri sahipleri ile kesinlikle iletişime geçilmez.

25.01.2019 Destekler, Akademik