Araştırma Projelerinde En Çok Karşılaşılan İade Nedenleri

-A +A

Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan destek programlarına sunulan proje önerilerinin bilimsel değerlendirmeye alınmadan, ön değerlendirme sonucunda iade edilmesine yol açan nedenlerin başlıcaları aşağıda verilmektedir:

1. Başvuru formu ve eklerinin; elektronik başvuru sistemine yüklenmemiş olması, istenilen formatta hazırlanmaması ve ilgili destek programına ait güncel formun kullanılmamış olması

2. Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının formda yer alan bilgi notlarına uygun olarak eksiksiz bir şekilde doldurulmamış olması veya formun projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermemesi

3. Proje yürütücüsünün ilgili destek programının başvuru koşullarını sağlamaması veya yürütücü olmaya engel idari görevinin bulunması

4. Daha önce Kurumumuza sunulan ve desteklenmesi uygun bulunmayan bir proje ile benzer/aynı içerikli bir çalışma olduğu halde “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”nun doldurulmamış olması veya daha önceki projenize ilişkin olarak tarafınıza gönderilen panel değerlendirme raporunda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılması gereken değişiklikleri yansıtmaması, içeriğinin yetersiz bulunması

5. E-imza sürecinin belirtilen tarihe kadar tamamlanmamış olması

6. Başvuru formunda araştırmacı/danışman olarak adı geçen kişilerin, çevrimiçi başvuru esnasında “Proje Başvuru Sistemi”ne eklenmemiş olması

7. Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olmaması

Yukarıda, ön inceleme sırasında en sık karşılaşılan iade nedenlerinden örnekler verilmiştir. Bu kapsamda, bilgi notlarında belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmayan ve/veya bu kriterlerden herhangi birini sağlamayan proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir. Ön değerlendirmede eksikliği tespit edilen hususlar ve/veya format ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi için öneri sahipleri ile kesinlikle iletişime geçilmemektedir.

02.09.2020 Destekler, Akademik