Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destekleri Koordinasyon Kurulu

-A +A

Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destekleri Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı Yapıldı.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 23. toplantısında alınan 2011/102 no.lu karar kapsamında Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanmasına yönelik oluşturulan Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısı 10 Nisan 2012 tarihinde TÜBİTAK G222 Ar-Ge Binası’nda gerçekleştirildi.
 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik sağlayan kurumların yürüttükleri destek mekanizmalarına ilişkin sunumlar paylaşıldı. Toplantıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV temsilcileri programlara ilişkin sunum yaptı.
 
2011/102 no.lu BTYK Kararı
Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek mekanizmaları arasında bütünsellik, uyum ve hedef odaklılığın  sağlanması için BTYK altında TÜBİTAK Başkanı başkanlığında YÖK Başkanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı ve KOSGEB Başkanı’ndan oluşan bir Koordinasyon Kurulu kurularak, geliştirilecek model önerisinin BTYK’nın 24. toplantısında Yüksek Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu süreçte toplantıların sekretarya hizmeti TÜBİTAK tarafından yerine getirilir. Koordinasyon Kurulu, ihtiyaca bağlı olarak üyelerin bir bölümünün katılacağı alt çalışma grupları  kurabilir. Ayrıca, Koordinasyon Kurulu gündemle ilgili gördüğü kurum temsilcilerini veya kişileri davetli statüsünde Koordinasyon Kurulu toplantılarına veya alt grup çalışmalarına davet edebilir.

Fotoğraflar

24.12.2012 Kurumsal, Politikalar, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi