ACT ERA-NET Cofund Projesi 2016 Yılı Çağrısı Açıldı

-A +A

ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” (Accelerating CCS Technologies as a New Low-Carbon Energy Vector) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Güvenilir, temiz ve verimli enerji" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir.

ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama (CCS) teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerinin desteklenmesidir. Çağrı kapsamında, amacı aşağıda belitilen tematik alanlarda projelerin desteklenmesi planlanmaktadır.

Tematik Alan

Amaç

Zincir Entegrasyonu

Toplum duyarlılıklarını gözeten ilgili vaka analizlerinin de yer aldığı, CO2 yakalama, taşıma ve depolama zincirinin entegrasyonundaki boşlukları doldurmaya yönelik Ar-Ge faaliyetleri

Yakalama

Etkili, düşük maliyetli, yüksek operasyonel esnekliğe sahip ve enerji etkin CO2 yakalamaya yönelik ileri teknolojiler

Taşıma

Enerji üretimi için Avrupa’nın mevcut CCS tesislerine boru hatları ve gemi taşımacılığı yoluyla CO2 taşınmasına yönelik Ar-Ge faaliyetleri

Depolama

İlgili depolama alanlarında ve çevresinde ölçüm, izleme ve doğrulama (MMV) araçları ve metotlarına yönelik Ar-Ge faaliyetleri

Kullanım

 

CO2 yakalama ve depolama faaliyetlerini uygun hale getiren diğer iş modellerinin ve beklenen gelir akışlarının araç olarak kullanıldığı teknolojiler

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) 07/06/2016 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal uygunluk açısından yeterli bulunan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposal) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 07 Haziran 2016 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 07 Eylül 2016 (13:00:00 CEST)’dır. Ön öneriler ve tam öneriler, çağrı metninde (http://www.act-ccs.eu/calls) belirtilen en az ikı ülke ve üç kuruluşun katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından http://www.forskningsradet.no/en/Funding/CLIMIT/1220788300457 kullanılarak sunulmalıdır. Çağrı metni için tıklayınız.

Matchmaking işlemi ve çağrı konularında diğer ülkelerde çalışan diğer araştırmacılarla bağlantı kurmak amacıyla, çağrı web sayfasında yayınlanması için matchmaking formu doldurmanız ve ilgili formu ufuk.atay@tubitak.gov.tr adresine iletmeniz beklenmektedir.

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Projelerde yer alacak Türk ekipler, TÜBİTAK ön başvuru belgelerini 09 Eylül 2016 mesai bitimine kadar TÜBİTAK’a göndermelidir.

Ulusal başvuru süreci, ön başvuru formu ve  değerlendirme prosedürü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

ACT ERA-NET projesi ve 2016 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.act-ccs.eu adresinden ulaşılabilir. 

09.06.2016 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları, Era-Net