5002 - Akademik e-Ders Çağrısı Açıldı

-A +A

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Kitaplar Müdürlüğü, 5002 Akademik e-Ders Çağrısı'na çıktı.

Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde okutulan lisans dersleri için modern araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine sunulması, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.

Bu program ile Türkiye’deki lisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanarak kolayca ulaşabilecekleri Türkçe akademik kaynaklar üretmek amaçlanmaktadır. Program sonunda ortaya çıkacak olan ders malzemeleri çevrimiçi olarak herkesin erişimine açılacak, ücretsiz olarak kullanabilecektir.

Bu çağrının kapsamı, üniversitelerde okutulan lisans derslerine yardımcı olması amacıyla internet üzerinden öğrencilerin erişimine sunulabilecek nitelikli ders anlatım videoları ve destekleyici (özgün çizim, animasyon, simülasyon, etkileşimli uygulama vb.) uygulamalardır.

Çağrı yönelik hazırlanacak proje önerileri 23.08.2013 tarihine kadar TÜBİTAK’a iletilmelidir.

Çağrı sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

30.05.2013 Destekler, Bilim ve Toplum, Ulusal Destek Programları, 5002