2543 TÜBİTAK – Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) Arasında Ortak Proje Çağrısı Açıldı

-A +A

TÜBİTAK ile Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Faslı bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak projeler desteklenecektir. Belli alanlarda verilecek olan yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

 

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Faslı araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

 

Proje süresi en fazla 24 ay olarak belirlenmiştir ve proje destek üst limiti 360.000 TL’dir.

 

2543 kodlu programa ilişkin duyuruya ve proje öneri sürecine aşağıda belirtilen internet adreslerinden ulaşılabilmektedir:

 

Başvuru süreci bilgisi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2543-fas-ulusal-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-merkezi-ile-isbirligi-programi

 

Online başvuru adresi: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

 

Ortak proje başvurularının online olarak 2543 kodlu “Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) ile İkili İşbirliği Programı”na yukarıda belirtilen adresten en geç 15 Temmuz 2016 tarihine kadar yapılması ve ıslak imzalı, basılı olarak gönderilmesi gereken evrakların ise en geç 22 Temmuz 2016 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletilmesi gerekmektedir.

19.04.2016 Uluslararası, İkili İşbirliği Destekleri, 2543