2021 Yılı 2. Döneminde Bir Sonraki Dönemi Beklemeden Başvuru Yapılmasına İmkân Sağlanan 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

-A +A

2021 yılı 2. döneminde "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projeler değerlendirilmiş, 189 projeden 96’sının desteklenmesine karar verilmiştir (%50,8).

 

1001 programı kapsamında 2021 yılı 2. döneminde sunulan projeler için destek oranı %15,4 iken bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan projelerle birlikte destek oranı %21,8’e yükselmiştir.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda verilmiştir:

Projelere ilişkin değerlendirme raporlarına bir hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 

Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan panelist ve moderatörlerimize değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

  

14.02.2022 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1001