2017-2018 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı Açıldı

-A +A

Elektronik Başvuru Başlama Tarihi 20 Kasım 2017

Elektronik Başvuru Son Tarihi 22 Ocak 2018

 

 Başvuru Koşulları:

•  Yürütücü olmanın koşulları şunlardır (bu koşulların birlikte sağlanması gerekmektedir):

i)  Bir üniversitede veya kamu kurum / kuruluşunda tam zamanlı personel olmak

ii) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

•  Proje başvurusunda ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler:

i)  Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

ii) Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Aynı proje adı ve benzer etkinlik içeriğiyle, geçmiş yıllarda desteklenmiş bir projenin tekrar önerilmesi durumunda, desteklenen projede “Proje Önerisi Üzerindeki Ortak Hak Sahipliği Beyanı”nda yer alan yürütücü ve uzmanlardan Feragat Formu’nun alınarak proje önerisine eklenmesi gerekmektedir.

Deyatylar için tıklayınız.

26.10.2017