2013 Yılı 1. Dönem Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Sonuçları

-A +A

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 2013 yılı 2209/A 1.  dönem Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programından yararlanmak üzere başvuruda bulunulan projeler,  BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu'nun 30 Mayıs 2013 tarih ve 709 sayılı toplantısında incelenmiş ve projenin yapılmasıyla ilgili giderlerde, sarf malzeme alımı (demirbaş alımı hariç), kitap, kırtasiye giderleri, ulaşım, analiz vb. kullanılmak üzere destek verilmesi uygun görülmüştür. Projelerin desteklenme tarihi 1 Eylül 2013 olup, tamamlanması için verilen süre son sınıf öğrencileri için 30 Haziran 2014, daha küçük sınıflar için 30 Eylül 2014 ‘dür.

  1. Taahhütname belgesinin doldurulup, imzalı olarak 28 Haziran 2013 tarihine kadar http://ebideb.tubitak.gov.tr  adresinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar taahhütnamesini sisteme yüklemeyenlerin projesi iptal edilmiş sayılacak ve kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
  2. Destek miktarları Eylül ayında banka hesaplarına yatırılacaktır.
  3. Avans Mahsup Fişine, proje yürütücüsünün adına alınacak fatura (faturada programın kodunun da belirtilmesi gerekmektedir) asıllarının eklenip, son sınıflar için en geç 30 Haziran 2014 tarihine kadar, diğer sınıflar için 30 Eylül 2014 tarihine kadar Daire Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Harcamaların mutlaka fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir,  kasa fişi kesinlikle kabul edilmez. (Hesaba para yatırılırken %0 9,48 Damga Vergisi kesilmektedir. Avans kapatılırken hesaba yatan para kadar değil, destek miktarı üzerinden fatura gönderilmesi gerekmektedir. Ör. Çıkan destek miktarı 2000.-TL ise hesaba 1981,04.-TL yatacaktır, fakat proje yürütücüsünün 2000.-TL.lik fatura göndermesi gerekecektir)
  4. Projenin desteklenme tarihinden itibaren ilk dört ay içinde (en geç 31 Ocak 2014) proje yürütücüsünün ve danışmanın imzasını içeren ara raporun ve en geç 30 Eylül 2014 tarihinde (bu tarih, mezun olacak öğrenciler için 30 Haziran 2014'dür) sonuç raporunun http://ebideb.tubitak.gov.tr  adresinden üyelik bilgileri kullanılarak sisteme yüklenmesi  ve sadece izleme formlarının TÜBİTAK-BİDEB’e gönderilmesi gerekmektedir. Ara rapor ve sonuç raporu kesinlikle posta yoluyla gönderilmeyecek sisteme yüklenecektir.

Sonuçlar için tıklayınız.

İrtibat Noktası:
Pınar SANALAN Tel: 0312-468 53 00 / 3808
TÜBİTAK-BİDEB
Tunus Cad. No.80, 06100
Kavaklıdere - ANKARA

11.06.2013 Burslar, Lisans, Burs Programları, 2209 - A