2013 Mart Dönemi Araştırma ve Kariyer Projeleri Sonuçları

-A +A

ARDEB tarafından yapılan değerlendirmenin ardından 2013 Mart dönemi Araştırma ve Kariyer Projeleri sonuçları açıklandı.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir:

2013 Yılı Mart Dönemi Araştırma Projeleri (1001) Değerlendirme Sonuçları

2013 Yılı Mart Dönemi Kariyer Projeleri (3501) Değerlendirme Sonuçları

Panel ortak raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin panel raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

19.07.2013 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları