2012 Yılı Mart Dönemi Araştırma Projeleri Sonuçları

-A +A

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

2012 Yılı Mart Dönemi Araştırma Projeleri Değerlendirme Sonuçları

2012 Yılı Mart Dönemi Kariyer Projeleri Değerlendirme Sonuçları

2012 Yılı Mart Dönemi Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Projeleri Değerlendirme Sonuçları

Panel ortak raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin panel raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve  http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

21.03.2013