2010 Yılı Eylül Dönemi Araştırma Projeleri Sonuçları

-A +A

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

2010 Yılı Eylül Dönemi Araştırma Projeleri Değerlendirme Sonuçları

2010 Yılı Kariyer Projeleri Değerlendirme Sonuçları

2010 Yılı Eylül Dönemi Evrensel Araştırmacı (EVRENA)  ve Uluslararası Bilimsel Araştırma (UBAP) Projeleri Değerlendirme Sonuçları

21.03.2013 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1001, 1010, 3501