1707 Sipariş Ar-Ge 2022 yılı 1. Dönem Çağrılarının Sonuçları Açıklandı. Değerlendirme Sürecinde Önemli Yenilik!

-A +A

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesini hedefleyen ve TÜBİTAK ile özel sektörün eş finansman desteği sağladığı, 1707 Sipariş Ar-Ge 2022 yılı 1. dönem çağrılarının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

31 Ocak 2022 tarihinde açılan 1707 Sipariş Ar-Ge 2022-1 ve 1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge 2022-1 çağrılarına yapılan toplam 79 başvurudan 35 tanesinin desteklenmesine karar verilmiştir. Yeşil Mutabakat kapsamındaki öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularındaki projelerin tamamı için destek kararı verilmiştir. Desteklenen projelerin listesine aşağıdaki bağlantıdan erişilmektedir:

 

Değerlendirme sürecinde önemli bir yenilik gerçekleştirilerek Geliştirilebilir Proje yaklaşımı oluşturulmuştur. Güçlü bir yenilikçi teknolojik içerik ve/veya ticarileşme/yeşil mutabakata uyum potansiyeli olmasına rağmen proje başvurusuna bunu yeterince yansıtamamış projeler, Geliştirilebilir Proje olarak nitelendirilmiştir. Bu projeler için ret kararı almak yerine revizyona açılarak tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ve yeniden değerlendirme yapılmasına imkan sağlanacaktır. 2022 yılı 1 dönem Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında 33 proje Geliştirilebilir Proje olarak değerlendirilmiştir. Geliştirilebilir Proje listesine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Kalan 11 proje için desteklenmemesi yönünde karar alınmıştır.

Projelerin değerlendirme süreçlerinde görev alan Kurul üyelerimize ve hakemlerimize değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

 

Kuruluşlar proje önerileri ile ilgili son duruma eteydeb.tubitak.gov.tr adresi üzerinde proje bilgileri sayfasından erişim sağlayabilirler.

 

Kabul edilen projeler için destek kapsamı ve sözleşme firmaların kargo adresine, reddedilen projeler için gerekçeli ret kararı firmaların KEP adresine gönderilecektir. Geliştirilebilir bulunan projelere revizyon maddeleri bildirilerek eteydeb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden revizyon açılacaktır.

28.10.2022 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları