1601 Programı 2015 Yılı Çağrısı Açıldı

-A +A

* Bu çağrı kapanmıştır. *

1601 programı kapsamında ilki 2013 yılında açılmış olan “Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi” çağrısının ikincisi açıldı. TÜBİTAK bu çağrı ile üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleşmesi ve başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesi amacıyla; üniversitelerin, öğrencilerine ve öğretim elemanlarına yönelik girişimcilik sertifika programları başlatmasını ve yürütmesini hedeflemektedir.

Açılan yeni çağrıda;

  • Desteklenecek girişimcilik sertifika programları en az 42 saat olacaktır. Bu programların en az 30 saatlik kısmı Girişimciliğin Temelleri, İş Modellemesi, Tecrübe Paylaşımı ve Etkili Sunum zorunlu modüllerinden oluşacaktır.
  • Eğitime yönelik giderler ile birlikte proje personeli, toplantı ve organizasyon giderleri desteklenecektir.

Başvuru:

Çağrıya Türkiye’de yerleşik üniversiteler başvurabilmekte olup, son başvuru tarihi 10 Nisan 2015’tir.

Değerlendirme:

Çağrı kapsamında yapılan başvurular, Uygulama Esasları çerçevesinde panel yöntemiyle değerlendirilecektir.

İlgili Dokümanlar:

Çağrıya ilişkin detaylı bilgi ve çağrı başvuru formu aşağıda paylaşılmıştır:

29.05.2015 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1601