1513- Teknoloji Transfer Ofisleri 2013 Yılı Çağrısı

-A +A

Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması, girişimciliğin teşvik edilmesi ve üniversitelerde fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi hedeflerine yönelik olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) desteklenmesi amacıyla, TÜBİTAK tarafından 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı yürütülmektedir.

Program kapsamında; üniversite-sanayi işbirliği ile Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve destekleme faaliyetleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve ticarileştirilmesi, girişimcilere yönelik kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama ve bu alanlarda bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenleme konularında çalışacak, teknoloji transfer ofislerinin geliştirilmesi amacıyla sunulan projeler, geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmektedir.

Çağrı kapsamında “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi” 2012 veya 2013 açıklanan sıralamasında yer alan Yükseköğretim kurumları adına aşağıda sıralanan yapılar başvuru yapabilir.

Çağrı Kodu

Çağrı Başlığı

 

Başvuru Yapabilecek

Kurum/Kuruluşlar

Başvuru Son Tarihi

1513-TTO-2013

Teknoloji Transfer Ofisleri 2013 Yılı Çağrısı

  1. Endekste yer alan Yükseköğretim kurumları,
  2. Endekste yer alan Yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu ve TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş şirket,
  3. Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi,
  4. TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu şirket

15.10.2013

 

İlgili Dokümanlar

 

03.07.2013 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1513