1513 - Çağrı Duyurusu

-A +A

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 27 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen 23. toplantısındaki kararlar doğrultusunda oluşturulan 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin projelerinin geri ödemesiz olarak desteklenmesini amaçlamaktadır.

Aşağıda yer alan 2012 yılına ait çağrı duyuru metninde başvuru yapabilecek kuruluşlar, desteklenebilecek faaliyetler, proje azami destek süresi, proje başlangıç tarihi ve proje bütçesi üst sınırına ait bilgiler yer almaktadır.

1. Çağrı Kodu

1513-TTO-2012-01

2. Çağrı Başlığı

Teknoloji Transfer Ofisleri 2012 Yılı 1. Çağrısı

3. Çağrı Kapsamında Desteklenebilecek Faaliyetler

Destek programına ait Uygulama Esasları’nda detayları açıklanan aşağıdaki faaliyet başlıklarından

  • Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri (1. Modül)         
  • Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler (2. Modül)
  • Proje geliştirme/yönetim hizmetleri (üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri) (3. Modül)
  • Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri (4. Modül)
  • Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri  (5. Modül)

2. modülü gerçekleştirmiş olan ve bu modül kapsamında

“uluslararası programlara başvuru yapmaya yönelik akademisyenlere ya da firmalara danışmanlık hizmeti sağlamış olan ve danışmanlık verdiği projesi söz konusu ululararası programlardan desteklenmiş olan”

Teknoloji Transfer Ofisleri aşağıdaki koşulu sağlaması durumunda programa başvuruda bulunabilir.

Destek programına ait Uygulama Esasları’nda detayları açıklanan yukarıdaki faaliyet başlıklarından (modüllerden) en az üçünü yapmakta olan ve en az dördünü yapmayı planlayan Teknoloji Transfer Ofisleri bu çağrıya başvuru yapabilir.

4. Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar

  • Yükseköğretim kurumu bünyesindeki birimler
  • Yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu şirketler
  • Teknopark yönetici şirketleri
  • Teknopark yönetici şirketi tarafından kurulan şirketler

5. Çağrıya Özel Şartlar

  • Çağrı kapsamında başvuru yapılan projeler Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilerek puan sıralamasına tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan en fazla on proje desteklenecektir.

6. Çağrı Takvimi

Aşama Tarih
Çağrı Geçerlilik Tarihi 01/09/2012-31/12/2012
Proje Başvurusu Başlangıç Tarihi 01/09/2012
TTO Rehberi (Mentor) Talebi Son Tarihi* 01/10/2012
21.03.2013