1511 Programı Kapsamında Özel Sektöre Yönelik 12 Yeni Çağrı

-A +A

TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar ArGe Destek Programı kapsamında; Enerji, Makine İmalat ve Gıda öncelikli alanlarında toplam 12 adet çağrı açıklanmıştır.

2012 yılında Enerji, Gıda, Makine İmalat, BİT ve Otomotiv öncelikli alanlarında yayınlanan 22 çağrının ardından, 2013 yılı içinde  ise  Enerji, BİT ve Sağlık öncelikli alanlarında toplam 34 adet çağrı yayınlanmış, son olarak 2014 Şubat ayı içinde Enerji, BİT ve Sağlık öncelikli alanlarında 11 adet çağrı yayınlanmıştır. Çağrı hazırlık çalışmaları tamamlanan Makina İmalat Enerji ve Gıda öncelikli alanlarında 12 adet yeni çağrı daha yayınlanmaktadır. 

Yayınlanan çağrılar; Makine İmalat alanında İleri İmalat Teknolojileri ve Kalıp Tasarımını, Enerji alanında Düşük Isı Kaynaklı Enerji Kazanım Sistemleri olan ORC sistemlerini, mikrotürbinleri ve buhar sayaçlarını, Gıda alanında ise çeşitli tarla bitkilerinin ıslahını kapsamaktadır.

Yayınlanan son 12 çağrı için proje başvuruları 6 Mayıs 2014’te alınmaya başlanacaktır. Başvurular 8 Ağustos 2014 tarihinde sona erecektir. Kuruluşlar, proje başvurularını eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirler. TÜBİTAK-TEYDEB projelerinde proje sunulabilmesi için proje gönderimi öncesinde önkayıt/yetkilendirme işlemi yapmaları gerekmektedir. Bu işlem için ise son tarih 1 Ağustos 2014 olarak belirlenmiştir.

 

Makine İmalat-Kalıp Tasarımı

Özel sektör kuruluşlarının ülkemiz öncelikli alanlarındaki Ar-Ge projelerini desteklemek üzere kurgulanmış olan 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında, 2012 yılı içinde Makine İmalat Öncelikli alanında “Takım Tezgâhları” ve “Mekatronik” alanlarında 4 çağrı yayınlanmıştı. İmalat mühendisliğinde önemli bir yeri olan kalıp ve kalıp teknolojileri alanında polimer ürünlere yönelik kalıp tasarımı, imalat yöntemleri ve kalıplama teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 2 çağrı yayınlanmıştır. Çağrılar yetkinliğimizin sınırlı olduğu değerlendirilen ince cidarlı büyük boyutlu kalıplar konusu ile yüksek mukavemetli hafif parçalar, bu parçalara yönelik yeni malzemeler ve ilgili üretim teknolojilerinin konularını kapsamaktadır. Proje başvurularının 6 Mayıs 2014’te alınmaya başlanıp 8 Ağustos2014 tarihinde sona ereceği bu çağrıların metinlerine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

Büyük Boyutlu Polimer Parçalar İçin Kalıp Tasarım ve İmalat Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Polimer Ürünler İçin İleri Kalıplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi

 

Makine İmalat-İmalat teknolojileri

Özel sektör kuruluşlarının ülkemiz öncelikli alanlarındaki Ar-Ge projelerini desteklemek üzere kurgulanmış olan 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında, 2012 yılı içinde Makine İmalat Öncelikli alanında “Takım Tezgahları” ve “Mekatronik” alanlarında 4 çağrı yayınlanmıştı. 2013 yılında çağrı yayınlanmamış olan Makine İmalat Öncelikli alanında, 2014 yılı içinde İmalat teknolojileri konularında yapılan çağrı hazırlık çalışmaları sonucunda 2 çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrılardan ilki maliyet etkin teknolojik ürünlerin elde edilmesinde oldukça önemli olan “çok katmanlı ileri imalat teknolojileri”dir. İkincisi ise geleneksel takımlarla işlenmesi mümkün olmayan kompozit, seramik malzemeler ve özel metallerin işlenmesine yönelik kesici takım tasarım ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilebilmesi kapsamında açılan “kesici takım uçları” çağrısıdır. Proje başvurularının 6 Mayıs 2014’te alınmaya başlanıp 8 Ağustos2014 tarihinde sona ereceği bu çağrıların metinlerine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

Çok Katmanlı İleri İmalat Yöntemleri
Kesici Takım Tasarım ve İmalatı

Enerji Verimliliği- Sanayide proses iyileştirme ve atık ısı geri kazanımı

Enerji verimliliğinde “Sanayide proses iyileştirme ve atık ısı geri kazanımı “ konusu her zaman önemli olmuştur. Çok geniş bir alanda bir çok teknoloji ve uygulamayı içeren bu önemli başlık altında gerçekleştilen bir dizi çalışma sonucunda “Organik Rankine Çevrimine (ORC) Dayalı Buharlı Güç Sistemleri”, “Küçük Kapasiteli Buhar ve Gaz Türbinleri” ve “Ölçüm ve otomasyon amaçlı buhar sayaçlarının geliştirilmesi” konularında üç çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrılara proje başvuruları 6 Mayıs 2014’te alınmaya başlanacak ve 8 Ağustos2014 tarihinde sona erecektir. Bu çağrıların metinlerine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

Organik Rankine Çevrimine (ORC) Dayalı Buharlı Güç Sistemleri
Küçük Kapasiteli Buhar ve Gaz Türbinleri
Ölçüm ve Otomasyon Amaçlı Buhar Sayaçlarının Geliştirilmesi

Gıda-Tarla Bitkileri

Özel sektör kuruluşlarının ülkemiz öncelikli alanlarındaki Ar-Ge projelerini desteklemek üzere kurgulanmış olan 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında, 2012 yılı içinde Gıda Öncelikli alanında “Tohum ve Hayvan Islahı” alanında 2 çağrı yayınlanmıştı. Kısmen 2012 yılı yayınlanan bu çağrı konularını da kapsayacak şekilde, daha geniş bir çerçevede “Tarla Bitkileri Islahı” başlığı altında 5 farklı çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrılara proje başvuruları 6 Mayıs 2014’te alınmaya başlanacak ve 8 Ağustos2014 tarihinde sona erecektir. Bu çağrıların metinlerine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

Nişasta ve Şeker Bitkileri Islahı
Yağ ve Lif Bitkileri Islahı
Yemeklik Tane Baklagiller Islahı
Yem Bitkileri Islahı
Tahıl Islahı

 

Daha önce ilan edilen ve son başvuru tarihi 16 Haziran 2014 olan 11 çağrı ile birlikte 2014 yılı tüm çağrılarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2014 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1511