1003 Programı Çağrılarının 1. Aşama Sonuçları Açıklandı

-A +A

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esaslarının” beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

ÖNCELİKLİ
ALAN KODU

ÇAĞRI ÖNCELİKLİ ALANI

ÇAĞRI KODU

ÇAĞRI İSMİ

SB01

SAĞLIK ÖNCELİKLİ ALANI

SB0104

YENİ İLAÇ GELİŞTİRME

BT01

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BT0102

FATİH PROJESİ GÜVENLİK VE MAHREMİYET

BT0103

FATİH PROJESİ İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ

İkinci aşama proje başvurusu yapmaya hak kazanan proje yöneticileri/yürütücülerinin başvuruları 13 Aralık 2013 tarihinden sonra çevrimiçi sistem aracılığıyla alınmaya başlanacaktır.

11.12.2013 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003