1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2. Aşama Sonuçları Açıklandı

-A +A

“1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5’inci maddesi çerçevesinde, Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK)’nın görüşleri doğrultusunda ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından oluşturulan panellerde yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir:

 

ÖNCELİKLİ
ALAN KODU

ÇAĞRI ÖNCELİKLİ ALANI

ÇAĞRI KODU

ÇAĞRI İSMİ

BT02

Mobil İletişim Teknolojileri

BT0204

Mobil İletişim Teknolojilerinde Güvenlik

BT0205

Mobil İletişim İçin Heterojen Ağ Teknolojileri

BT05

MEMS ve Akıllı Ekranlar

BT0501

Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemler

BT0502

Ekran Teknolojileri

BT06

Elektrik-Elektronik

BT0601

Akıllı Şebeke Sistemleri

SB01

Sağlık

SB0101

Viral, Bakteriyel Patojen ve Parazitlere Karşı Aşı Geliştirilmesi

SB0102

Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi

SB02

Biyomedikal Ekipmanlar

SB0204

Biyomedikal Sensör Teknolojileri

OT01

Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araç Teknolojileri

OT0103

Hibrit Elektrikli Araçlara Özel İçten Yanmalı Motor Tasarımı

OT0104

Elektrikli Araçlar İçin Altyapı Teknolojileri

OT02

İçten Yanmalı Motor Teknolojileri

OT0201

İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi

SU03

Entegre Havza Yönetimi

SU0301

Havza Su Bütçesi Bileşenlerinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem ve Teknoloji Geliştirme

SU0302

Havza Su Yönetiminde Bütünleşik Modelleme

SU0303

Havza Ölçeğinde Noktasal ve Yayılı Kirletici Kaynakların Yönetimi

SU0304

Havza Ölçekli Sürdürülebilir Su Kullanımı

GD03

Gıda Katkı Maddeleri/ Yardımcı Maddeler

GD0301

Hammadde ve Atıklarından Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin İyileştirilmesi

GD0302

Biyoteknolojik Yöntemlerle Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/ Yardımcı Maddelerin İyileştirilmesi

GD0303

Gıda Katkı Maddelerinin/Yardımcı Maddelerin Tespiti Amacıyla Yenilikçi, Hızlı Analiz ve Yöntemlerin Geliştirilmesi

EN03

Güneş Enerjisi

EN0304

Yüksek Verimli Fotovoltaik Hücrelerin Geliştirilmesi

EN04

Enerji Verimliliği

EN0401

Yüksek Isıl Dirence Sahip Yenilikçi İnşaat Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtım Teknolojilerinin Geliştirilmesi

 

17.04.2015 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003