Destekler

Türkçe

GEOTHERMICA Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2019 Çağrısı Ön Kayıt Süresi Uzatıldı

GEOTHERMICA Uluslararası başvurusunu tamamlamış ancak TÜBİTAK ön kayıt başvurusunu henüz tamamlamamış firmalara ön kayıt sürecini tamamlayabilmeleri için ek süre verilmesi amacı ile TÜBİTAK 1509 Programı ön kayıt başvurusunun tamamlanması tarihi 22 Ekim 2019 saat 12.30'a kadar uzatılmıştır.

Türkçe

Tanımlar

Bilim ve Toplum Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları proje sözleşmesi ile belirlenmiş ve temel amacı toplumu bilimle buluşturmak olan projeyi,
Destek Mektupları: Destek alınan ya da iş birliğine gidilen diğer kurum ve kuruluşlardan alınan imzalı belgeleri,

İzleme Yöntemi

Desteklenen projelerin izleme süreci, 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Usul ve Esasları ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin Yönetmelik’in 13. maddesine göre gerçekleştirilir.

Proje başvurusunda belirtilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı izleyiciler tarafından yerinde kontrol edilir.

Tanımlar

Atölye: Belirli bir alanda bilgi ve beceri kazandırılması amacıyla uygulamaya dayalı eğitim- öğretim, tasarım veya üretim yapılan, gerekli donanıma sahip öğrenme ortamını,

Atölye Lideri: Etkinliklerin/atölye çalışmalarının tasarlanmasında veya uygulanmasında liderlik eden ve yürüten lisans programına kayıtlı ya da lisans mezunu kişiyi,

Değerlendirme Yöntemi

1. Ön İnceleme:

Proje Başvuru Sistemi'ne gerekli tüm belgeleri eksiksiz, doğru ve açılır olarak yüklenen ve E-imza onayı ile başvuru süreci tamamlanan projeler, ön incelemeye alınır. Ön inceleme sürecinde, Çağrı Metninde Ön İnceleme başlığı altında yer alan hususlar ile ilgili bir durum olduğu tespit edilen projeler, Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve TÜBİTAK’ın kararıyla panel değerlendirmesine alınmaz ve iade edilir.

2. Panel Değerlendirmesi:

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler