Yöntem

-A +A

Eurostars programı kapsamında yapılan uluslararası anlaşmaya göre Eurostars sekreteryası tarafından yürütülen uluslararası değerlendirmesi olumlu bulunan projeler tekrar ulusal hakem değerlendirmesine alınmaz. Projeye ilişkin destek kapsamını belirlemek amacıyla yürütücü kurum/kuruluştan Genel Yürütme Kurulu’na (GYK) projeye ilişkin sunum yapması istenir ve GYK tarafından projenin destek kapsamı belirlenir.