Önemli Hususlar

-A +A

Proje başvurusu yapılabilmesi için, sermaye şirketi statüsünde bulunan her bir kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip asgari bir proje personelinin, üniversite veya eğitim ve araştırma hastaneleri için ise doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip en az bir proje personelinin bulunması zorunludur.

Çağrı kapsamında yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları çağrıya tek başına başvuruda bulunamazlar. İlgili kurumların başvuruları en az bir sermaye şirketi ortaklığında kabul edilir. Bu çağrı kapsamında sunulan projelerde sermaye şirketi Yürütücü Kuruluş (Muhatap Kuruluş) olmalıdır.

Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, ortakların birlikte tek bir ulusal ön proje başvurusu yapmaları ve ortak proje başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Aynı uluslararası projede yer alan kuruluşların ayrı ayrı başvuru yapmaları durumunda bu başvurular kabul edilmez.

Ortakların projedeki katkıları, ilgili programın uluslararası başvuru formunda belirtilen proje katkılarıyla uyumlu olmalıdır.