Kimler Başvurabilir

-A +A

Başvuruda bulunabilecek kuruluşlarının aşağıdaki tanımlara uyması gerekmektedir.

a) Sermaye şirketleri,

b) Yükseköğretim kurumları,

c) Kamu araştırma merkez ve enstitüleri,

d) Eğitim ve araştırma hastaneleri,

e) 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları.

Çağrı kapsamında yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları çağrıya tek başına başvuruda bulunamazlar. İlgili kurumların başvuruları en az bir sermaye şirketi ortaklığında kabul edilir. Bu çağrı kapsamında sunulan projelerde sermaye şirketi Yürütücü Kuruluş (Muhatap Kuruluş) olmalıdır.