Formlar

-A +A

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçeli İdareler ve Vakıf Üniversiteleri için; proje ekibinde bursiyer değişikliği var ise Bursiyer Bilgi Formu, PTİ alacaklara ilişkin değişiklik var ise PTİ Alacaklara İlişkin Bilgi Formu Ar-Ge Yardımı İstek Formu ekinde sunulmalıdır.