E-Başvuru

-A +A

Ulusal proje ön başvuruları ve ikinci aşama başvuruları sadece elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRODİS) üzerinden yapılmaktadır.