Geothermal ERA.NET

-A +A

Geothermal ERA NET, jeotermal enerjinin ısıtma amaçlı kullanımından daha yüksek entalpi ile kullanımına ve enerji (güç) üretimi amaçlı kullanımına odaklanacaktır. Bu kapsamda, yenilenebilir ısıtma ve soğutma, yer altı depolama, ısı pompaları, enerji (güç) dağıtımı ve iletimi gibi Ar-Ge aktiviteleri kapsam dahiline alınabilir. Türkiye dışında İzlanda, Hollanda, Almanya, İtalya, İsviçre, Macaristan ve Slovakya’dan muadil kuruluşların katılım sağlamış olduğu Geothermal ERA NET kapsamında çağrı konuları tüm ülkelerin ortak katılım sağlayacağı çalıştaylarla belirlenecektir.

İletişim Bilgileri:

Kaan KARAÖZ
kaan.karaoz@tubitak.gov.tr
TÜBİTAK Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere / Ankara