ERA-NET Hakkında

-A +A

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında bir uygulama aracı olarak kullanılmakta olan ERA(European Research Area).NET projeleri, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasında koordinasyon sağlayarak, araştırma programlarının geliştirilip güçlendirilmesini hedeflemektedir. 

ERA-NET projeleri genellikle belirli bir/birkaç alan odaklıdır.  TÜBİTAK ERA-NET projelerinde konsorsiyum oluşturan diğer ülke otoriteleri ile  ERA-NET projeleri kapsamında proje konusunda uzun süreli işbirliklerinin oluşturulması ve projelerin fonlanmasını sağlamaktadır.

ERA-NET projeleri ile ilgili detaylı bilgiye http://cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

ERA-NET projelerinde  proje süresince ortalama olarak yılda bir kez ortak proje çağrısı açılmakta ve bu çağrılarda katılımcı ülkelerden firmaların/araştırmacıların projeleri ERA-NET  projesi ortağı ülkeler tarafından fonlanmaktadır. ERA-NET kapsamında oluşturulan uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir.

TEYDEB’in yer aldığı ERA-NET projelerinde açılan ortak proje çağrılarına Türkiye’de yerleşik firmaların sunduğu projeler, TEYDEB tarafından 1509- TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir.