CROSSTEXNET

-A +A

CROSSTEXNET, AB Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı (ÇP) kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Projeye, Nord-Pas de Calais (Fransa) bölgesi koordinatörlüğünde, Avrupa’dan 17 adet bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluş katılmakta ve Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir. Projede ulusal düzeyde 3 ülke (Türkiye, Fransa, Romanya) ve bölgesel düzeyde ise 8 ülke (İtalya, İspanya, Belçika, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Slovenya) yer almaktadır.

CROSSTEXNET projesinde, tekstillerin birçok endüstriyel sektörde ve özellikle yeni uygulama alanlarında yeni malzemeler geliştirmek veya mevcut malzemelerin özelliklerini iyileştirmek üzere kullanımı ile tercih edilen malzemeler haline getirilmesi, bu doğrultuda Avrupa’da yüksek katma değerli tekstiller ve diğer elyaf bazlı ileri malzemeler konusunda malzeme/süreç/teknoloji geliştirmeye yönelik uluslararası/disiplinler arası araştırmaların ve desteklerin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda, proje boyunca 4 kez ortak proje çağrısına çıkılması, daha fazla ve daha verimli destekler ile Avrupa genelinde tekstil araştırmalarının sürekliliğini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması ve KOBİ’lerin daha fazla araştırma projesi yapabilmelerine yardımcı olunması da projede hedeflenmektedir. Nihai hedef Avrupa tekstil endüstrisinin küresel rekabet gücünü artırmaktır.

CROSSTEXNET’in (25 Temmuz 2012 tarihi itibariyle) 2010, 2011 ve 2012 yılları içerisinde açılmış birer proje çağrısı mevcuttur. Bu çağrılarda toplam 30 adet proje desteklenmiş ve desteklenen bu projelerden 10 tanesinde Türkiye’den firmalar da yer almıştır.

İletişim Bilgileri:

Önder ZOR
Bilimsel Programlar Başuzmanı
Tel: (0312)468 53 00 /45 53
e-mail: onder.zor@tubitak.gov.tr

Web Adresi: www.crosstexnet.eu