Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

SİPARİŞ Ar-Ge 2020 ÇAĞRISI SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Bu çağrıya kimler başvurabilir?

YANIT: Yalnızca sermaye şirketleri başvurabilir. Bir Müşteri Kuruluş (KOBİ veya Büyük ölçekli) ve en az bir Tedarikçi kuruluş (KOBİ ölçeğindeki) ortak başvuru yapar.

Başvurular ne zaman yapılır?

YANIT: Başvurular çağrı duyurusunda belirtilen tarihlere göre yapılır.

Başvuru nasıl yapılır?

YANIT: Proje başvuruları çevrimiçi olarak  https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden yapılır.

Bu programa Üniversite başvurabilir mi? Ar-Ge faaliyetini KOBİ Üniversite ile işbirliği halinde yapabilir mi?

YANIT: Üniversiteler çağrıya başvuramaz. Ancak Tedarikçi Kuruluş, Üniversiteden danışmanlık ya da hizmet alabilir (ilgili gider desteklenebilir).

Bir projede birden fazla Tedarikçi kuruluş olabilir mi?

YANIT: Evet. Tedarikçi Kuruluş KOBİ olmak kaydı ile birden fazla olabilir. Bu durumda her bir Tedarikçi Kuruluş proje ortağı olur.

Bir Tedarikçi kuruluş birden fazla projede yer alabilir mi?

YANIT: Evet. Önemli olan her bir projenin kendi içinde başvuru koşullarını sağlamasıdır.

Proje bütçesi sınırı 2,5 Milyon TL, müşterinin %40 ve tedarikçinin %20 sorumluluğuna da içeriyor mu?

YANIT: Evet. Sunulan projenin toplam bütçesi en çok 2,5 Milyon TL olabilir ve TÜBİTAK, Müşteri ve Tedarikçi kuruluş paylarını içerir.

Müşteri kuruluş farklı KOBİ’ler ile farklı projeler için başvuru yapabilir mi?

YANIT: Evet yapabilir. Başvuru sayısı için sınır yoktur. Önemli olan her bir projenin kendi içinde başvuru koşullarını sağlamasıdır.

Müşteri kuruluş aynı KOBİ ile farklı projeler için başvurular yapabilir mi?

YANIT: Evet, başvurabilir. Başvuru sayısı için sınır yoktur. Önemli olan her bir projenin kendi içinde başvuru koşullarını sağlamasıdır.

Sipariş Ar-Ge çağrısında, KOBİ'nin kuruluş tarihi, ortaklık yapısı, kamu destekli Ar-Ge projesi tamamlamış olması vb. kriterler bulunuyor mu?

YANIT: Hayır. Yalnızca çağrı duyurusunda belirtilen şartların sağlanması yeterlidir.

Sipariş Ar-Ge Çağrısı için akademik danışmanlık şartı var mı?

YANIT: Hayır, böyle bir şart yok. Gerek duyulan akademik danışmanlıklar için projelerde gider sunulabilir; ancak akademik danışmanlık almak zorunlu değildir. Yalnızca çağrı duyurusunda belirtilen şartların sağlanması yeterlidir.

Sipariş Ar-Ge çağrısında üniversitelerin katılımı nasıl olacaktır;  bu konuda programda bir teşvik söz konusu mudur?

YANIT: Proje önerilerinde, gerek duyulan konular için üniversitelerden danışmanlık ve hizmet gideri sunulabilir. Bunun dışında bir olasılık ve teşvik yoktur.

Proje konusu ne olmalıdır?

YANIT Konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir. Önemli olan ticarileşme potansiyeli yüksek olan bir Ar-Ge projesi sunulmasıdır.

Kaç proje sunulabilir?

YANIT: Başvuru sayısında kısıtlama yoktur.

Geçmişte yaptığımız projeler için başvurabilir miyiz?

YANIT: Hayır. Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce tamamlanmış projeler desteklenmez.

Verilen destek geri alınır mı?

YANIT: Normal koşullarda geri alınmaz. Ancak, kuruluşun kastı nedeni ile yürürlükten kaldırılan projelerde, yapılan tüm ödemeler, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak kuruluştan tahsil edilir.

Proje başarısız olursa destek geri istenir mi?

YANIT: Hayır, böyle bir uygulama söz konusu değildir.

Proje çıktısını satabilir miyiz?

YANIT: Evet, proje çıktısı satılabilir (NOT: Proje çıktısı bir kamu kurum/kuruluşuna taahhüt edilirse veya satılırsa destek kesilir. Ayrıntılı bilgi için Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi, Madde 125'e bakınız).

Projenin fikri mülkiyet hakları kime ait olur?

YANIT: Projelerde ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınaî tüm haklar, aksi proje sözleşmesi ile belirtilmedikçe kuruluşun tasarrufuna devredilir. Olağan uygulama bu şekildedir. Paylaşımı proje ortakları kendi aralarında belirler.

Proje bilgilerimiz rakip firmaların eline geçer mi?

YANIT: TÜBİTAK projede sunulan bilgileri gizli tutar. Proje bilgileri "ticari gizli bilgi" veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve değerlendirmede görev alan kişiler dışında kimseye aktarılmaz.

Çağrı duyurusunda 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunundan söz edilerek “ilişkili kişi” kapsamındaki kuruluşların aynı projede olamayacağından söz ediliyor. Biraz daha ayrıntı verebilir misiniz?

YANIT: Müşteri kuruluş ile tedarikçi kuruluş arasında ortaklık bağlantısı olmamalıdır. Bir gerçek ya da tüzel kişi, hem Müşteri Kuruluşa hem de Tedarikçi kuruluşa ortak ise o iki kuruluş Müşteri ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer alamaz. İlişkili kişi ile ilgili ayrıntılı bilgi Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde mevcuttur.

Ticarileştirme çalışmalarını müşteri kuruluş mu gerçekleştirmek zorunda? Müşteri firma ile yapacakları anlaşma ile ticarileştirmeyi tedarikçi firma gerçekleştirebilir mi?

Ticarileştirmeden sorumlu olan Müşteri kuruluştur ve projede önerilen ticarileşme faaliyetlerini yürütmesi gerekir. Tedarikçi Kuruluş bu konuda serbesttir; gerek duyuluyorsa iş birliği sözleşmesinde tanımlama yapılabilir.

Başvurular Ağustos sonu itibariyle bitiyor. Desteklendiği takdirde projemizi resmi olarak ne zaman başlatmayı öngörebiliriz?

YANIT: Projeye ancak desteklenirse başlayacak iseniz, projenin başlangıç tarihini 01 Ocak 2021 olarak belirlemeniz uygun olabilir (NOT: Yalnızca öneridir, firma bu konuda serbesttir). Desteklenmese dahi projenizi yapacaksanız, başvuru yaptığınız ayın birinci gününden ya da daha sonraki ayların birinci gününden başlayabilirsiniz.

Destek aşamasında Tedarikçi Kuruluş "KOBİ" özelliğini kaybederse ne olur?

YANIT: Başvuru aşamasında KOBİ şartının sağlanması gerekiyor. Sonrasında Kuruluşun KOBİ vasfını kaybetmesi destek sürecini etkilemeyecektir.

Proje ortağımız olan kuruluşun, personel giderlerimiz başta olmak üzere proje giderlerimizi görmesini istemiyoruz. Bunun için ne yapabiliriz?

YANIT: Firmalar, projelerinde maliyet erişim yetkilisi talep edebilir. Bu sayede proje ortakları birbirlerinin mali bilgilerini göremez. Sözü edilen sınırlama için TEYDEB'e bir dilekçe ve ekinde imza sirküleri fotokopisi gönderilir. Ancak Siparişe Dayalı Ar-Ge Çağrısında Müşteri Kuruluş projeye %40 destek vereceği ve proje giderlerini inceleyeceği için Tedarikçi Kuruluşun projedeki mali bilgileri görmesi gerekebilecektir. Dolayısı ile mali bilgilerin nasıl kontrol edileceğine ve kim(ler) tarafından görülebileceğine, Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi kuruluşun karar verilmesi gerekmektedir.