SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

-A +A

SAYEM çağrısı, ulusal yüksek/orta-yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek amacıyla açılmıştır. Oluşturulacak SAYEM ile ülkemiz Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanımı sağlanarak yüksek/orta-yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürün veya ürün grubunun geliştirilerek cari açığın azaltılması hedeflenmektedir.


SAYEM çağrısı iki fazdan oluşmaktadır. Birinci fazda; özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu işbirliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirmeye yönelik Yol Haritası hazırlanması amaçlanmaktadır. Faz bitiminde ortaya çıkacak olan Ürünleştirme Yol Haritaları başarılı bulunan konsorsiyumlar 2. Faz kapsamında açılacak olan çağrılara başvuru yapabileceklerdir.


SAYEM çağrılarına başvurabilecek projelerin,  Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5 (THS 5) ve üzeri seviyedeki teknolojiler kullanılarak ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesine ve çağrı duyurusunda belirtilen NACE koduna yönelik olması gerekmektedir.