Kimler Başvurabilir?

-A +A

Müşteri Kuruluş, yapay zekâ çözümlerine ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluşla iş birliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketlerini ifade eder.

Teknoloji Sağlayıcı Kurum(lar)/Kuruluş(lar) KOBİ ölçeğinde sermaye şirketleri ve üniversite araştırma laboratuvarları/merkezleri ya da kamu araştırma merkezleri/enstitüleri ifade eder.

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve teknoloji sağlayıcı olarak en az bir KOBİ statüsündeki şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ortak başvuru yapar. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.