Ödeme

-A +A
  • Başvuru sahibi kuruluş tarafından  proje özel hesabı açılır ve hesap bilgileri TÜBİTAK’a bildirilir.
  • Projelere ön ödeme verilebilir.
  • Ön ödeme verilmesi durumunda TÜBİTAK, kuruluşun kendi payını proje özel hesabına aktarmasından sonra kendisine düşen payı aynı hesaba aktarır.
  • Teknoloji transfer ofisinin proje özel hesabı açması, bu hesabından yaptığı harcama ve giderlere, hesap dökümünün TÜBİTAK’a bildirilmesine ve mahsuplaşmaya ilişkin hususlar destek programının Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’nda belirtilir.