Ödeme

-A +A

Destek ödemesi ve mahsuplaşma işlemleri

(1)  Başvuru sahibi kuruluş tarafından  proje özel hesabı açılır ve hesap bilgileri TÜBİTAK’a bildirilir.

(2)  Ödemeler  ön ödeme şeklinde yapılır. Ancak kuruluşun  talep  etmesi halinde  ödeme kuruluşun harcama yapması sonrasında da, onaylanan harcamalar kapsamında yapılabilir.

(3)  TÜBİTAK, kuruluşun kendi payını proje özel hesabına aktarmasından sonra kendisine düşen payı aynı hesaba aktarır.

(4)  Kurum/kuruluşun  proje özel hesabı açması, bu  hesabından yaptığı harcama ve giderlere, hesap dökümünün TÜBİTAK’a bildirilmesine  ve mahsuplaşmaya ilişkin hususlar destek programının Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda belirtilir.