Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

1. Kimler başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki sermaye şirketleri başvurabilir.

2. Başvurular ne zaman yapılır?

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına başvurular çağrı duyurularına göre yapılır. Çağrı duyuruları www.tubitak.gov.tr adresinden takip edilebilir. Genel olarak yılda iki çağrı açılır ve yine genel olarak başvuru Ocak-Şubat ve Temmuz-Ağustos aylarında yapılır.

3. Başvuru nasıl yapılır?

Proje başvuruları çevrimiçi olarak  https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden yapılır.

4. Proje konusu ne olmalıdır?

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

5. Destek oranı nedir ve proje bütçesi en çok ne kadar olabilir?

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece destek oran %75’tir. Projenin toplam bütçesi ise 600.000.- (altı yüz bin) TL ile sınırlandırılmıştır. Sağlanan destek hibe şeklindedir (geri ödemesiz).

6. Hangi giderler desteklenir?

Projedeki Ar-Ge çalışmaları ile ilişkili olacak aşağıdaki giderler desteklenir:

a. Personel giderleri,

b. Proje personeline ait seyahat giderleri (ekonomi sınıfı ve şehir içi hariç)

c. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri (üretim altyapısına yönelik giderler hariçtir),

d. Malzeme ve sarf giderleri,

e. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri (YMM ve AGY101 ve AGY301 dokümanlarının hazırlatma giderleri dahildir.)

f. Türkiye’deki üniversitelere, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimlerine, özel sektör ArGe kuruluşlarına ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmeti giderleri.

7. Kaç proje sunulabilir?

Başvuru sayısında kısıtlama yoktur; ancak, işletmenin en az ikisi ortaklı olmak kaydıyla ilk beş projesi desteklenir (İlk beş destek sonrası diğer programlara başvurulmalıdır).

8. Geçmişte yaptığımız projeler için başvurabilir miyiz?

Hayır. Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce tamamlanmış projeler desteklenmez.

9. Verilen destek geri alınır mı?

Normal koşullarda geri alınmaz. Ancak, kuruluşun kastı nedeni ile yürürlükten kaldırılan projelerde, yapılan tüm ödemeler, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak kuruluştan tahsil edilir (bkz. 1507 Programı Uygulama Esasları Madde 51).

10. Proje başarısız olursa destek geri istenir mi?

Hayır, böyle bir uygulama söz konusu değildir.

11. Proje çıktısını satabilir miyiz?

Evet, proje çıktısını satılabilir (NOT: Proje çıktısı bir kamu kurum veya kuruluşuna satılırsa destek kesilir)

12. Projenin fikri mülkiyet hakları kime ait olur?

Projelerde ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınaî tüm haklar, aksi proje sözleşmesi ile belirtilmedikçe kuruluşun tasarrufuna devredilir. Olağan uygulama bu şekildedir.

13. Proje bilgilerimiz rakip firmaların eline geçer mi?

TÜBİTAK projede sunulan bilgileri gizli tutar. Proje bilgileri "ticari gizli bilgi" veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve değerlendirmede görev alan kişiler dışında kimseye aktarılmaz.

14. Proje nasıl değerlendirilir?

Projeler üç ana boyuta göre değerlendirilir;

I. Boyut: Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi Ve Yenilikçi Yönü

II: Boyut: Proje Planının Ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

III. Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara Ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler alanlarında uzman hakemler tarafından değerlendirilir. Hakem değerlendirmesi sonrasında projeler TEYDEB bünyesindeki ilgili teknoloji gruplarının kurulu tarafından puanlanır ve Başkanlık onayına sunulur.