Ödeme

-A +A

Desteklenmesi onaylanan Proje Pazarı harcamalarının karşılanması amacıyla başvuru formunda bildirilen ve kuruluş adına ve etkinliğe ilişkin bankada açılmış özel hesaba TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek üzere destek tutarı ödenir.

Yapılan etkinlik kapsamında, desteklenmesi TÜBİTAK tarafından uygun bulunmayan harcamalara ilişkin tutarlar kuruluşa yapılacak yazılı bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde TÜBİTAK’ın hesabına yatırılır ve TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programlari Başkanlığı’na iade dekontu gönderilir. Bu süre içinde TÜBİTAK’a iade edilmeyen tutarlar 6183 sayılı Kanun’da belirtilen gecikme faiz oranları uygulanarak etkinliği düzenleyen kuruluştan tahsil edilir.

Hesaptan yapılacak ödemeler tamamlandıktan sonra artan tutar var ise, işlemiş faiz gelirleri ile beraber etkinliği düzenleyen kuruluş tarafından etkinlik ismi ve numarası belirtilerek etkinlik bitim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde TÜBİTAK’ın hesabına yatırılmalı ve TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programlari Başkanlığı’na iade dekontu, Mahsup/Kesin Hesap Formu ve Proje Pazarı Etkinlik Raporu (AGY 354) iletilmelidir. Aksi takdirde, bakiye ve hesaptaki söz konusu faiz gelirleri 6183 sayılı Kanun’da belirtilen gecikme faiz oranları uygulanarak etkinliği düzenleyen kuruluştan tahsil edilir.