T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

-A +A

İlgili Ar-Ge indirimine ilişkin Hususlar,

1-) 5746 sayılı Kanun 3/A maddesinde
2-) Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliğinde

düzenlenmiştir.