1007 Programı Erozyon ve Çölleşmenin İzlenmesi ve Kriter, Gösterge, Standartlarının Belirlenmesi: Erozyonla Mücadelenin Etkin Kılınması (1007-OSIB-2012-03)