Yükümlülükler

-A +A
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında destek alan kişiler, katıldıkları eğitim ve araştırma faaliyetine ilişkin raporu Türkiye’ye döndükten sonra 20 gün içinde BİDEB’ e sunmak zorundadırlar.
   
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programından destek alanlar aynı yurtdışı eğitim ve araştırma programı için TÜBİTAK’ın diğer programlarından destek vb. alamaz. TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınması halinde alınan destek tutarı desteğin alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde TÜBİTAK’a bildirilecektir. Aksi tespit edildiği takdirde, destek alanlar aldığı desteğin tamamını kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.
   
 • Destek, Kurum’un bilgisi dışında ve Kurumca kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka bir alanda kullanılamaz. Destek sahibi yurtdışındaki eğitim programı tamamlandıktan sonra Türkiye’ye dönmek zorundadır. Eğitimin, verilen destek süresinden önce tamamlanması halinde, peşin ödenen desteğin bu süreye isabet eden kısmı TÜBİTAK hesabına iade edilir. Ayrıca, mücbir sebepler (sağlık, ölüm vb.) dışında yurt dışındaki programa katılmaktan vazgeçilmesi veya yarım bırakılması halinde TÜBİTAK tarafından yapılan harcamaların tamamının geri ödenmesi gerekir. Aksi halde kendisi için yapılmış olan tüm ödemeler BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kamu bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıl vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile, Türk Lirası cinsinden yapılmış olanlar da kanuni faizi ile birlikte geri alınır.
   
 • Eğitim süresi içerisinde sınav, sağlık ve benzeri sebeplerle zorunlu hallerde en çok 7 güne kadar Türkiye’ye giriş çıkış yapılabilir. Türkiye’ye giriş çıkış tarihleri, bu tarihleri izleyen 7 gün içerisinde BİDEB’ e bildirilmek zorundadır. Bu süreyi aşan giriş-çıkışlar destek tutarından mahsup edilir, destek peşin ödenmişse bu tutar TÜBİTAK hesabına iade edilir.
   
 • Yurt dışına çıkmak için gerekli olan pasaport, vize ve çalışılan kurum/kuruluş izni gibi bireysel işlemler desteklenenler tarafından yürütülür.
   
 • Destek sahibi yurt dışındaki yazışma adreslerini ve telefon numaralarını BİDEB’ e e-posta ile bildirmelidir.
   
 • Destek alan kişiler yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’de TÜBİTAK tarafından düzenlenecek, program ile ilgili eğitimlere katılmak zorundadır.
   
 • Katılımcı tarafından tamamlanması gereken işlemler (vize vb.) taahhütnamede belirtilen tarihe kadar sonuçlandırılmalıdır. Aksi takdirde destek iptal edilecek ve yerine Başkanlık tarafından onaylanan desteklenecekler listesindeki ilk yedek aday gitmeye hak kazanacaktır.