Kimler Başvurabilir

-A +A

1. Lisans öğrencileri için aranan koşullar

a. Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak,

b. Öğrenim görmekte olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, başvuru döneminde alınmış derslerini de içeren transkriptindeki ağırlıklı genel not ortalaması, en az 2.75/4 veya 70.83/100 olmak (Birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa üniversite geneli ortalaması, aksi takdirde asıl anadalın ortalaması dikkate alınacaktır.),

c. Fizik ve ilgili alanlarında Türkiye’de eğitimlerine/akademik çalışmalarına devam ediyor olmak,

ç. Aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlıyor olmak,

 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 80 puan almış olmak,
 • Sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL-IBT sınavından en az 96 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin yüzde yüz yabancı dille (İngilizce) eğitim yapılan bir bölümünde eğitim alıyor olmak.

d. Etkinlik yılının ilk günü itibarıyla 25 yaşından gün almamış olmak.

 

2. Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri için aranan koşullar

a. Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak,

b. Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere;

 • Yüksek lisans öğrencileri için lisans öğrenimini en az 2.75/4 veya 70.83/100 ağırlıklı genel not ortalaması veya lisans öğreniminden bölümünün ilk %5 ine girerek mezun olmak,
 • Doktora öğrencileri için yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile mezun olmak,

(Birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa üniversite geneli ortalaması, aksi takdirde asıl ana dalın ortalaması dikkate alınacaktır. Tıpta uzmanlık öğrencileri yüksek lisans transkripti yerine lisans transkriptini sisteme yükleyecektir.)

c. Başvuru alınan alanın gerektirdiği puan türünde 85 veya üstü geçerli ALES puanı olmak,

ç. Fizik ve ilgili alanlarında Türkiye’de eğitimlerine/akademik çalışmalarına devam ediyor olmak.

d. Aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlıyor olmak;

 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 80 puan almış olmak,
 • Sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL IBT sınavından en az 96 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin yüzde yüz yabancı dille (İngilizce) eğitim yapılan bir bölümünde eğitim alıyor olmak,

e. Etkinlik yılının ilk günü itibarıyla yüksek lisans öğrencileri için 27, doktora öğrencileri için 31 yaşından gün almamış olmak.

 

3. Doktora sonrası araştırmacılar için aranan koşullar

a. Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak,

b. Fizik ve ilgili alanlarında Türkiye’de akademik çalışmalarına devam ediyor olmak,

c. Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, doktora öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (Uzman doktorlar başvurularında yüksek lisans ve doktora transkripti yerine lisans transkriptini ve tıpta uzmanlık belgesini sisteme yükleyecektir),

ç. Doçent veya profesör kadrosunda çalışıyor olmamak,

d. Aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlıyor olmak,

 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 80 puan almış olmak,
 • Sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL IBT sınavından en az 96 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin yüzde yüz yabancı dille (İngilizce) eğitim yapılan bir bölümünde eğitim alıyor olmak,

e. Etkinlik yılının ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.